Pilotprojecten meedoen in limburg

Kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen vinden vaak niet de weg naar georganiseerd sport-, beweeg- en cultuuraanbod. Dat geldt ook voor vluchtelingen kinderen. Met dank aan de financiële bijdrage van de Provincie Limburg hebben Jeugdfonds Sport Limburg en Jeugdfonds Cultuur Limburg de afgelopen twee jaar vijf pilots in Limburg gefaciliteerd vanuit de subsidie ‘Meedoen in Limburg’. Het doel van deze pilots was ervoor te zorgen dat kinderen uit de benoemde doelgroep structureel deelnemen aan sport-, beweeg- en cultuuractiviteiten. Dit vanuit de ambitie om, in samenwerking met lokale partners, kinderen te bereiken en hen duurzaam naar (anders) georganiseerde sport, beweeg- en cultuuractiviteiten door te geleiden. En prachtige bijkomstigheid is de realisatie van een netwerk om de continuïteit van de projecten te borgen. Elk project is anders en kende een eigen dynamiek en context.

De monitoring en evaluatie van de Limburgse pilotprojecten lag in handen van Kenniscentrum Sport & Bewegen. Op deze pagina nemen we jou mee in de achtergrond, opzet en resultaten van de Limburgse pilotprojecten.

Meedoen in Maastricht

Meedoen in Maastricht heeft gewerkt aan een stadsbrede ketenaanpak, waarbij inzichtelijk is gemaakt welke instanties een mogelijke rol kunnen spelen om kinderen mee te laten doen. In deze ketenaanpak staat samenwerking, kennisdeling en kennisverbreding voorop en is gezorgd dat meer doelgroepkinderen meedoen met (anders) georganiseerd sport- en cultuuraanbod. De pilot heeft zich voornamelijk gericht op kinderen (tot 18 jaar) in de wijken Caberg, Malberg, Limmel/Nazareth en Wyckerpoort/Wittevrouwenveld. Daarnaast was er ook aandacht voor volwassen statushouders onder begeleiding van Sociale Zaken.

Wilt u meer informatie ontvangen over het project in Maastricht dan kunt u contact opnemen met de lokale projectleider: Britt Beckers (britt.beckers@maastricht.nl)

Meedoen in Vaals

In Vaals vindt een grote groep kinderen uit armoede- en vluchtelingengezinnen wel de weg naar de vereniging. Hierdoor komt de vereniging voor een uitdaging te staan. Hoe ga je zo goed mogelijk om met andere culturen en achtergrond? Hoe communiceer je effectief met de doelgroep? Hoe maak je bijvoorbeeld heldere afspraken over doorverwijzing, contributie en administratieve verplichtingen? Als concreet voorbeeld wordt de uitdaging van de voetbalvereniging Rood Groen LVC gezien, die behoefte heeft aan ondersteuning zodat de doelgroep “kinderen” en ouders beter kunnen integreren binnen hun vereniging. De hoofddoelgroep zijn kinderen in armoede gezinnen en vluchtelingenkinderen in Vaals. Daarnaast zijn Sport en culturele verenigingen en ouders van de kinderen doelgroep voor Meedoen in Vaals.

Wilt u meer informatie ontvangen over het project in Vaals dan kunt u contact opnemen met de lokale projectleider: Roswitha Barth (r.barth@vaals.nl)

Meedoen in Roermond

In Roermond heeft de pilot zich in eerste instantie gericht op de wijk Donderberg, waar 60% van de inwoners migrant is. Stichting Wel.Kom, Sportservice Roermond en de Vincent van Goghschool organiseerden veel activiteiten binnen de wijk, zodat kinderen kunnen bewegen en/of verschillende sporten kunnen ervaren. Vanuit de pilot is het doel dat meer kinderen Meedoen: Meer kinderen laten bewegen, hun talenten laten ontwikkelen, meer sport– en cultuuraanbod binnen de wijk Donderberg en meer kinderen vinden de doorstroom naar de reguliere vereniging of aanbieder op locatie. In eerste instantie waren de kinderen en ouders van de Vincent van Goghschool doelgroep voor de pilot. Mede door het succes heeft de andere basisschool genaamd de Kasteeltuin ook aangegeven interesse te hebben voor deze aanpak.

Wilt u meer informatie ontvangen over het project in Roermond dan kunt u contact opnemen met de lokale projectleider: iksportmee@roermond.nl

Meedoen in Sittard Geleen

Kindcentrum Sittard (ruim 600 leerlingen) had als opzet om door samen te werken met verenigingen, sociale instellingen en (semi)-commerciële partners nieuw sport- en cultuuraanbod aan te bieden op d school. Doelstelling bij deze opzet was het structureel gaan meedoen van kinderen aan (anders) georganiseerd sport- en cultuuraanbod. Belangrijk voor KC Sittard was dat er ingezet zou worden op verbondenheid, niet alleen vanuit school, maar samen met de hele wijk: het ontstaan van een verantwoordelijkheidsgevoel. Het streven: de totstandkoming van een structureel lidmaatschap onder schooltijd.

De primaire doelgroep voor de pilot in Sittard-Geleen zijn kinderen van het Kindcentrum Sittard met speciale aandacht voor kinderen in armoede en kinderen met een migratie- of vluchtelingenachtergrond (via de taalschool). Intermediaire doelgroepen zijn ouders, verenigingen, sociale instellingen en (semi) commerciële partners.

Wilt u meer informatie ontvangen over het project in Sittard-Geleen dan kunt u contact opnemen met de lokale projectleider: Judith van Veen (judith.vanveen@ecsplore.nl)

Meedoen in Venray

Meedoen in Venray concentreerde zich In de wijk ‘t Brukske. Wijkplatform Brukske (met name Speelcoach Henk), Synthese, Spelen doe je Zo en Basisschool de Krokodaris organiseren veel activiteiten binnen de wijk waar kinderen binnen de wijk kunnen bewegen en/of verschillende sporten kunnen ervaren. Het doel was om de kinderen in het Brukske via speelcoach Henk en/of via de basisschool direct te laten doorstromen naar het regulier sport- en cultuuraanbod waardoor de kinderen én de ouders kunnen integreren in sociale netwerken. De primaire doelgroep waren kinderen (4 – 15 jaar) en hun ouders uit de wijk ‘t Brukske. Daarnaast heeft de pilot zich gericht op sportaanbieders en basisschool de Krokodaris.

Wilt u meer informatie ontvangen over het project in Venray dan kunt u contact opnemen met de lokale projectleider: Yvonne Willems (yvonne.willems@venray.nl)

Resultaten

Benieuwd naar de resultaten van de pilotprojecten Meedoen in Limburg? Bekijk dan de eindrapportage van Kenniscentrum Sport & Bewegen.